Pensioenrecht

Wij houden ons bezig met het adviseren, procederen en opstellen van contracten met betrekking tot het algemene pensioenrecht. Wij houden ons in het bijzonder bezig met het wijzigen van pensioenregelingen en het adviseren over pensioenaspecten bij overnames.

Renzo Ter Haseborg

advocaat/partner

Nieuws

De Wet toekomst pensioenen

De Wet toekomst pensioenen is eind 2022 aangenomen door de Tweede Kamer. De Wtp wordt momenteel behandeld door de Eerste Kamer en treedt waarschijnlijk per 1 juli 2023 in werking. Hierbij zal een ruime invoeringsperiode worden geboden waarin de verscheidenheid aan pensioenregelingen kunnen worden aangepast.

Lees meer

Aankondiging

Nieuws Aankondiging Parker Advocaten 28 december 2018There’s so much we share.  So why not share the same name?   Per 1 januari 2019 wordt De Grave De Mönnink Spliet Advocaten versterkt met Scope Advocaten en gaan wij verderonder de naam Parker Advocaten. Vanuit...

Lees meer

Wijzigingen arbeidsrecht en pensioenrecht per 1 januari 2015

In het arbeidsrecht en pensioenrecht zijn er een groot aantal zaken veranderd per 1 januari 2015 door de invoering van de Wet werk en zekerheid (o.a. aanzegtermijn, proeftijd, concurrentiebeding), aanpassingen ten aanzien van de opbouw van pensioen (verlagen maximale opbouw percentages en begrenzing pensioengevend salaris op EUR 100.00,-) en de Wet normering topinkomens. In deze bijdrage wordt op hoofdlijnen stil gestaan bij de belangrijkste wijzigingen.

Lees meer