Medezeggenschapsrecht

Onze cliënten zijn zowel werkgevers als (centrale) ondernemingsraden die wij begeleiden bij onder andere advies- en instemmingsaanvragen, het opstellen van reglementen of ondernemingsovereenkomsten en wijziging van de medezeggenschapsstructuur. Door onze uitgebreide ervaring hanteren wij een scherp juridisch oog en een open mind, om in het belang van de organisatie en de medewerkers te komen tot oplossingen die werken. Wij realiseren ons de complexiteit van sommige medezeggenschapsvraagstukken en putten uit eigen ervaring in vele zaken en binnen een groot aantal sectoren, waaronder in de telecom- en automatiseringssector en bij zorginstellingen en woningcorporaties.

Barbara Spliet

partner/advocaat

Renzo Ter Haseborg

partner/advocaat

Yvette Kouwenberg

partner/advocaat

Nieuws

Reïntegratie tijdens COVID-19

Als uw werknemer ziek is heeft u zich samen met de werknemer in te zetten voor reïntegratie volgens de Wet verbetering poortwachter. Dit coronatijdperk brengt daar geen verandering in, maar kan er wel toe leiden dat u voor bepaalde uitdagingen komt te staan. Hoe reïntegreer je bijvoorbeeld een zieke werknemer bij een verplichte bedrijfssluiting, zoals in de horeca? Je wilt natuurlijk voorkomen dat het UWV na twee jaar oordeelt dat er zonder deugdelijke grond onvoldoende aan reïntegratie is gedaan en vervolgens een loonsanctie oplegt.

Lees meer

Update medezeggenschap

Het zijn drukke tijden voor bestuurders en de medezeggenschapsorganen; wijzigingen van arbeidsvoorwaardelijke regeling en reorganisaties zijn aan de orde van de dag. Er zijn echter ook andere ontwikkelingen op medezeggenschapsrechtelijk gebied.

Lees meer

Aankondiging

Nieuws Aankondiging Parker Advocaten 28 december 2018There’s so much we share.  So why not share the same name?   Per 1 januari 2019 wordt De Grave De Mönnink Spliet Advocaten versterkt met Scope Advocaten en gaan wij verderonder de naam Parker Advocaten. Vanuit...

Lees meer