Medezeggenschapsrecht

Onze cliënten zijn zowel werkgevers als (centrale) ondernemingsraden die wij begeleiden bij onder andere advies- en instemmingsaanvragen, het opstellen van reglementen of ondernemingsovereenkomsten en wijziging van de medezeggenschapsstructuur. Door onze uitgebreide ervaring hanteren wij een scherp juridisch oog en een open mind, om in het belang van de organisatie en de medewerkers te komen tot oplossingen die werken. Wij realiseren ons de complexiteit van sommige medezeggenschapsvraagstukken en putten uit eigen ervaring in vele zaken en binnen een groot aantal sectoren, waaronder in de telecom- en automatiseringssector en bij zorginstellingen en woningcorporaties.

Renzo Ter Haseborg

advocaat/partner

Yvette Kouwenberg

advocaat/partner

Barbara Spliet

advocaat/partner

Nieuws

Medezeggenschap: instemmingsrecht reiskosten, beroepsrecht ondernemingsraad bij nieuwe feiten en omstandigheden en uitsluiten vakbonden

Medezeggenschap: instemmingsrecht reiskosten, beroepsrecht ondernemingsraad bij nieuwe feiten en omstandigheden en uitsluiten vakbonden
De afgelopen periode zijn enkele uitspraken gepubliceerd die van belang kunnen zijn voor degenen die zich bezig houden met medezeggenschap. Het betreft het volgende:

Lees meer