Nieuws

Transitievergoeding: update

De transitievergoeding houdt de wetgever en de rechtelijke macht bezig. Hieronder een overzicht van de recente ontwikkelingen en uitspraken, na een korte uiteenzetting van de algemene regels rondom de transitievergoeding.

Lees meer

Naleving geheimhoudingsplicht in arbeidsrelaties

Op een werknemer rust geheimhoudingsplicht ten aanzien van vertrouwelijke informatie over de bedrijfsvoering van werkgever. Dit betreft klantenkring, prijsstellingen, biedingen, alle informatie die niet algemeen bekend is, en waarbij werkgever een belang heeft om de informatie te beschermen, bijvoorbeeld uit concurrentie- of reputatieoverwegingen.

Lees meer

Wetsvoorstel tot wijziging van de geneesmiddelenwet in verband met technische verbeteringen en verhoging van het boetemaximum

Op 16 maart 2017 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Geneesmiddelenwet (GMW) in verband met technische verbeteringen en verhoging van het boetemaximum ingediend bij de Tweede Kamer.
Het wetsvoorstel verhoogt de maximale wettelijke hoogte van de bestuurlijke boete voor overtredingen van de Geneesmiddelenwet van EUR 450.000,= naar maar liefst EUR 820.000,=.

Lees meer

Wijziging rechtspositie ambtenaren op komst

Op 8 november 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel “normalisering rechtspositie ambtenaren” aangenomen. Het doel van het wetsvoorstel is vereenvoudiging en modernisering van de ambtelijke rechtspositie. Van oudsher – bij invoering van de Ambtenarenwet in 1929 – is de positie van de ambtenaar juridisch goed geregeld, vanuit behoefte van de overheid aan een goede werking van het openbaar bestuur.

Lees meer

Contracten & distributie

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een boete opgelegd van 500.000 euro aan webwinkel-eigenaar T.O.M. bv en haar twee directeuren voor het overtreden van de regels voor terugbetaling bij annulering van bestellingen. T.O.M. bv verkoopt o.a. fietsen, sportkleding en sportaccessoires aan consumenten via zijn webwinkels, zoals Internetbikes, Internet-toys, Internet-sportclubs en Internet-sportcasuals.

Lees meer

Het toenemende spanningsveld tussen de belangen van leveranciers en wederverkopers in het tijdperk van de ‘omnichannel strategie’

In nummer 3 (september 2016) van het Tijdschrift voor Internetrecht is een artikel verschenen van Silvie Wertwijn en Tessa de Mönnink over het toenemende spanningsveld tussen de belangen van leveranciers en wederverkopers in het tijdperk van de ‘omnichannel strategie’. Middels deze link kunt u het gehele artikel lezen.

Lees meer