Nieuws

Studiekosten verhalen nog maar beperkt mogelijk

Het was – met name bij de meer kostbare opleidingen – vrij gebruikelijk dat werkgevers met werknemers de afspraak maakten dat de werknemer bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst (een deel van) de studiekosten zou terugbetalen. Per 1 augustus 2022 zorgt de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden er voor dat de mogelijkheid om studiekosten op de werknemer te verhalen sterk wordt beperkt

Lees meer

Onrechtmatig verkregen bewijs II

De eventuele onrechtmatigheid van bewijs is in principe ondergeschikt is aan de waarheidsvinding binnen het arbeidsrecht. In een zaak bij de rechtbank Noord-Holland werd onlangs opnieuw een punt van de toelaatbaarheid van het bewijs gemaakt, zij het summier. In die kwestie klokte de betreffende werknemer na binnenkomst op het werk met zijn persoonlijke pas in, logde vervolgens in op zijn computer om hierna regelmatig het werk weer via een nooduitgang (zonder paslezer) te verlaten.

Lees meer

FRANCHISE ALERT: 1 januari 2023 verstrijkt de deadline voor implementatie van de Wet franchise. Is uw franchiseovereenkomst compliant?

De Wet franchise is op 1 januari 2021 in werking getreden. De wet is van dwingend recht en franchisegevers en franchisenemers dienden zich per die datum overeenkomstig de wet te gedragen. Ook moesten specifieke contractuele aanpassingen per direct worden geïmplementeerd in nieuwe franchiseovereenkomsten en verlengingsovereenkomsten.  Voor lopende franchiseovereenkomsten geldt een overgangstermijn van twee jaar. Deze verstrijkt op 1 januari 2023. Franchiseorganisaties hebben nog drie maanden de tijd om aan de implementatieverplichting te voldoen.

Lees meer

Onrechtmatig verkregen bewijs

 
Onrechtmatig verkregen bewijs telt binnen het arbeidsrecht in het algemeen gewoon mee omdat de waarheidsvinding dan opweegt tegen het recht op privacy. In een recente uitspraak [PA1] oordeelde de kantonrechter in Den Haag echter anders. In die zaak had een werkgever een aantal telefoongesprekken van een verkoopmedewerker heimelijk opgenomen.

Lees meer