Nieuws

Wet Franchise 16 juni jl. aangenomen door Tweede Kamer

na een lange aanloop zal de Wet Franchise naar verwachting binnenkort een feit zijn. Franchisegevers doen er goed aan om te anticiperen op deze aankomende wetgeving, die waarschijnlijk een zeer korte overgangsperiode zal kennen.

Inhoud en invoering wetsvoorstel

De Wet Franchise is op 16 juni jl. aangenomen door de Tweede Kamer, inclusief enkele amendementen.

Lees meer

Update wetsvoorstel tijdelijke betalingsuitstelwet 2020 (“COVID-19 verweer”) en wetsvoorstel herstructurering buiten faillissement (WHOA)

Samenvatting:
met dit wetsvoorstel wordt er een “COVID-19-verweer” geïntroduceerd voor ondernemingen die in liquiditeitsproblemen verkeren als een gevolg van de coronamaatregelen die van overheidswege zijn getroffen.

Achtergrond:
De overheid heeft verschillende maatregelen genomen om liquiditeitsproblemen voor bedrijven als een gevolg van het COVID-19 te beperken.

Lees meer

Actualiteiten Arbeidsrecht: Aanpassing NOW, arbeidsvoorwaarden tijdens corona en de eerste uitspraken over de i-grond

In onze eerdere nieuwsberichten hebben wij u op de hoogte gebracht van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) en de wijzigingen daarin. Inmiddels is duidelijk dat de NOW-regeling wordt verlengd tot 1 oktober 2020 (NOW 2.0). De regeling wordt daarnaast deels aangepast. De belangrijkste aanpassingen zijn de volgende:

Lees meer